top of page

Privacy policy

Privacy beleid

De privacy van de bezoekers van de website van Beko grondwerken respecteren wij en wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die door u aan ons wordt verschaft vertrouwelijk behandeld wordt. De wijze waarop de persoonsgegevens worden verwerkt voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming( AVG) stelt.

Gegevensverwerking en hun doeleinden

Wij verkrijgen in de meeste gevallen de persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld bij het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst en wanneer u een contactformulier op de website invult, bij ons solliciteert of via e-mail contact met ons opneemt. De gegevens die u ons toestuurt, worden gebruikt voor de afhandeling van uw verzoek of vraag.

Daarnaast kunnen wij in het kader van een opdracht die wij uitvoeren uw persoonsgegevens ook op andere manieren verkrijgen bijvoorbeeld van derden,via (openbare) registers of uit openbare bronnen en websites.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht dan houden wij die termijn aan.

Bezoekgegevens op de website

De algemene bezoekgegevens van onze website worden bijgehouden. In dit kader kan het zijn dat bepaalde gegevens worden geregistreerd en voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website worden gebruikt. Het kan gaan om de volgende gegevens: het IP-adres van het apparaat waarmee u onze website bezoekt, de tijdstippen van de bezoeken aan de website en de gegevens die door de browser van u als bezoeker worden meegestuurd. Deze gegevens worden ook gebruikt voor het optimaliseren van onze website.

De gegevens die wij van u ontvangen, proberen wij zo anoniem mogelijk te maken. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Sollicitaties en recruitment

Bij uw sollicitatie vragen wij om uw persoonsgegevens. De gegevens die u met ons deelt  via e-mail, het sollicitatieformulier en in (telefoon) gesprekken, bewaren wij tot uiterlijk vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure. Als wij in de toekomst opnieuw contact met u willen opnemen voor een vacature, dan vragen wij toestemming om uw persoonsgegevens langer op te mogen slaan. Dat zal maximaal één jaar zijn. Na dit jaar worden de gegevens verwijderd.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaans bedrijf Google, als deel van de "Analytics"- dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Voor meer informatie kunt u het privacy beleid van Google raadplegen, net als het privacy beleid van Google Analytics. Wij hebben geen invloed op hun privacy beleid.

Inzage, beveiliging en correctie van persoonsgegevens

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, kunt u schriftelijk verzoeken om uw persoonlijke gegevens in te zien. U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen of verwijderen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij vragen om een adequate identificatie.

Voor alle vragen die gerelateerd zijn aan persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Beko bvba, via e-mail: beko@bennykox.be of op het volgend adres: Beko bvba, Industrieweg 14, 2320 Hoogstraten. 

Aanpassen privacy policy

Wij behouden ons het recht om deze privacy statement aan te passen indien ontwikkelingen daartoe aanleidingen geven. Op onze website zullen de wijzigingen worden gepubliceerd en is het meest actuele privacy statement van Beko bvba te vinden.

bottom of page