top of page
Afbraakwerken

U heeft bouwplannen, maar op uw grond staat nog een gebouw. Beko verzorgt de totaalafbraak van woningen en gebouwen. Tevens  verzorgen wij de binnenafbraak bij renovaties (deuropeningen etc.)

Riolering

Een goede riolering is van groot belang voor het goed afvoeren van hemelwater en afvalwater. Beko plaatst regenwaterputten tot 20.000 liter, legt PE- en PVC leidingen en plaatst allerlei infiltratiebekkens.

Grondwerken

Alle grondvoorbereidingen voor een bouw neemt Beko voor haar rekening.  Zoals het ontgraven en verzetten van grond, en het leveren en aanbrengen van grond, grind en zand. Maar ook het aanbrengen van funderingsmaterialen en verhardingen

Buiten aanleg

De logistiek naar uw bedrijf /woning is belangrijk. Beko voorziet in wegenis en parkingaanleg.​

Grond stabilisatie

Door grond te stabiliseren wordt de bodem steviger gemaakt en geschikt om elk gewenste verdichting  te verkrijgen. Beko verbetert op locatie uw grond met cement of kalk.​

Zandasfalt

Beko is sterk in het aanleggen van zandasfalt. Zandasfalt plaatsen wij met zelf ontworpen machines. Hiermee kunnen wij een nauwkeurigheid bereiken tot 1,5 mm.​

Repareren betonvloeren

Stuk gereden vloer? Beko verzorgt zowel het inzagen als de uitbraak van betonvloeren. Tevens plaatsen wij de ankers en de netbewapening als ook de nieuwe betonvloer.

Bomen vellen

Wilt u een boom laten vellen, kan u hiervoor bij BEKO terecht.  Ook het vellen van bomen op moeilijk bereikbare plaatsen is mogelijk.  Als de boom niet in z’n geheel kan neervallen wordt bekeken wat de beste techniek is om schade aan de omgeving te voorkomen.

bottom of page